Makelaarsvoorwaarden

Makelaarsvoorwaarden

Problemen met de makelaarsvoorwaarden? Rond de aankoop en verkoop van onroerend goed kunnen zich allerlei problemen openbaren. Dat kunnen problemen zijn tussen koper en verkoper, maar ook met de makelaar kan een conflict ontstaan, bijvoorbeeld over de (hoogte van de) courtage. Kopers en makelaars van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) en Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) worden door het advocatenkantoor Lexcom bijgestaan.

Frank heeft zijn juridische kennis op dit terrein geheel in de praktijk ontwikkeld. Door een aantal concrete geschillen, waarin Frank optrad namens één der partijen en de NVM- dan wel VBO-voorwaarden uitputtend aan de orde kwamen, kan hij op dit terrein zonder meer tot één van de meer gespecialiseerde vastgoed advocaten worden gerekend.

Verkoop van onroerend goed kan een eenvoudige transactie lijken, maar kan feitelijk de verkoop van een ontwikkeling inhouden. En dat zijn toch echt twee geheel verschillende (juridische) zaken.

Immers, de materie van aankoop en verkoop van vastgoed is soms complexer dan gedacht. Zo kan bemiddeling van een makelaar bij verkoop van grond de uiterlijke verschijningsvorm hebben van een eenvoudige grondtransactie (met een relatief lage beloning voor de makelaar), terwijl feitelijk sprake is van de verkoop van een ontwikkelingsproject (met een hogere beloning voor de makelaar over de eindwaarde van het project). Dit zijn complexe zaken, waarvoor specifieke juridische kennis van vastgoed en projectontwikkeling een vereiste is. Lexcom biedt u deze juridische expertise.