Huurrecht

Huurrecht

Frank heeft zich tijdens zijn studie al toegelegd op het huurrecht, zowel met betrekking tot woon- als bedrijfsruimte. Na zijn studie is Frank gedurende drie jaar werkzaam geweest bij een Amsterdamse woningcorporatie. Hoewel het voeren van juridische procedures formeel geen deel uitmaakte van zijn functie, heeft hij als bedrijfsjurist zich deze kwaliteit eigen gemaakt. De stap naar de advocatuur was dan ook een logisch vervolg.

Inmiddels heeft Frank zich gedurende een periode van ruim twintig jaar bekwaamd in alle facetten van het huurrecht. Het voeren van juridische procedures vormt een wezenlijk onderdeel van zijn dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast verstrekt hij adviezen en stelt hij huurovereenkomsten op.
Uiteraard maken ook huurprijsgeschillen onderdeel uit van Frank’s werkzaamheden. Als het huurprijsgeschillen met betrekking tot winkelbedrijfsruimte betreft, dan laat Frank zich bijstaan door vaste adviseurs, meestal lokaal opererende makelaars of taxateurs, vanwege hun bekendheid met de huurprijzen ter plaatse van het te waarderen object.

Een huurgeschil? Lexcom, uw portaal naar deugdelijke juridische dienstverlening

Naast zijn werkzaamheden als huurrecht advocaat heeft Swart diverse publicaties op zijn naam staan in het tijdschrift “Huurrecht” en doceert hij huurrecht aan collega-advocaten in het kader van de permanente opleiding van de Orde van Advocaten.

Frans Swart heeft in het rechtgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Vastgoedrecht
  • Huurrecht

Frank Swart is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten en is uit die hoofde verplicht jaarlijks 10 opleidingspunten te behalen.