Huurprijsherzieningen

huurprijsherziening

Huurprijsherzieningen

De omzetten van winkeliers staan als gevolg van de economische recessie en de toename van e-commerce onder druk, terwijl de huurprijzen van winkelbedrijfsruimte vaak nog is afgestemd op de “gouden jaren” van vóór 2008. Nu bij de huurprijsvaststelling de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimtes ter plaatste over de voorafgaande vijf jaar als referentieperiode dient voor de vaststelling van de nieuwe huurprijs, kan het voor winkeliers interessant zijn om aan de verhuurder een voorstel tot huurprijsverlaging te doen.

Andere ondernemers, bijvoorbeeld hoteliers, met name in de grote steden, maken daarentegen een ongekende groei mee van het aantal toeristen en dat kan voor verhuurders juist weer aanleiding zijn om een huurverhoging voor te stellen.

De prijs vormt een cruciaal onderdeel van de huurovereenkomst en dient afgestemd te zijn op de actúele marktomstandigheden

Lexcom staat haar cliënten bij in het kader van huurprijsherzieningen en laat zich daarin bijstaan door vaste taxateurs, veelal lokaal opererende makelaars, die goed bekend zijn met de ter plaatse geldende huurprijzen.

Lexcom biedt de mogelijkheid om voor dergelijke procedures vaste tariefafspraken te maken (fixed fees), zodat de kosten voor de opdrachtgever vooraf te overzien zijn.