Civiel Recht

Civiel Recht

Uiteraard beheerst Frank het algemene civiele recht, per slot van rekening de basis van de specialismen waar hij zich tevens op toelegt. Frank staat haar clienten bij op het gebied van het verbintenissenrecht en aansprakelijkheidsrecht, zoals wanprestatie en onrechtmatige daad.

Hoewel we er vaak niet bij stilstaan, sluit iedere burger dagelijks vele overeenkomsten (rechthandelingen). Het inslaan van de dagelijkse boodschappen of het kopen van een nieuwe TV vormen daar de meest eenvoudige voorbeelden van.

De ogenschijnlijk meest eenvoudige zaak, verdient dezelfde behandeling als de meest complexe kwestie.

Ook ondernemers sluiten dagelijks transacties, bijvoorbeeld door het afnemen van goederen of het aangaan van samenwerkingsverbanden met collega-ondernemers. Daarnaast sluiten ondernemers en burgers dagelijks onderling overeenkomsten, bijvoorbeeld door middel van het kopen van de hiervoor genoemde boodschappen of de TV.

Uiteraard kunnen dergelijke transacties tot juridische geschillen leiden, waarin Lexcom advocatenkantoor u kan bijstaan.