Blogartikelen

Blijf op de hoogte van het nieuws

Aanpak woonfraude

Woonfraude is een wijdverbreid probleem. Naar schatting is bijvoorbeeld ca. 20% van de Amsterdamse huurwoningen illegaal in gebruik bij derden. In deze blog wordt de term onderhuur bewust niet gebruikt en hiernavolgend wordt er op de reden hiervan ingegaan. Het aanpakken van...
Read More

Doorstroming huurmarkt

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015. Ook is een aantal amendementen aangenomen. Met het wetsvoorstel wil minister Blok (Wonen) bijdragen aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije...
Read More

Huurverhogingsprocedure winkelruimte

Rechtbank Den Bosch: moet huurder winkelruimte een in de huurovereenkomst opgenomen en van de wet afwijkende huurverhogingsprocedure volgen? Artikel 7:304 BW. Verzoekster verzoekt benoeming van een deskundige ex artikel 7:304 lid 2 BW. Verweerster stelt dat verzoekster niet ontvankelijk is in het...
Read More