Blogartikelen

Blijf op de hoogte van het nieuws

Omzethuur

In Nederland is de vaste huurprijs de norm, al was het alleen al omdat de wet (de art. 7:303 en 7:304 BW) uitgaat van vast overeengekomen huurprijzen. Het komt echter ook voor dat de huurprijs van winkelbedrijfsruimte wordt gerelateerd aan de omzet...
Read More

Huurverprijsverlaging

Van huurprijsverlaging geen sprake. De omzetten van winkeliers staan als gevolg van de economische recessie en de toename van e-commerce onder druk, terwijl de huurprijzen van winkelbedrijfsruimte vaak nog is afgestemd op de “gouden jaren” van vóór 2008. De economische terugval sinds...
Read More

Exploitatieverplichting winkelruimte

In een recente blog over huurverhogingsprocedure winkelruimte is aan de hand van concrete uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:1256) de exploitatieverplichting van winkelruimte aan de orde gesteld. Omdat over dit specifieke onderwerp nog een tweetal uitspraken zijn gedaan, zal in dit blog nogmaals worden...
Read More

Bankgarantie verhuur

Art. 39 FW bepaalt dat indien de huurder failliet gaat, zowel de verhuurder als de curator de huurovereenkomst kunnen opzeggen met inachtneming van een maximale termijn van drie maanden. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat na ommekomst van deze termijn de huurovereenkomst...
Read More

Courtage verhuurmakelaar

Verhuurmakelaar en ‘dienen van twee heren’. Na verschillende uitspraken in feitelijke instantie, heeft de kantonrechter Den Haag enkele zogenaamde prejudiciële vragen, over de toelaatbaarheid van het in rekening brengen van makelaarscourtage aan de huurder bij het tot stand komen van een huurovereenkomst, voorgelegd...
Read More