Blogartikelen

Blijf op de hoogte van het nieuws

Vakantieverhuur en Airbnb

Gemeente Amsterdam scherpt regels vakantieverhuur via platforms, zoals Airbnb, aan. Wat zijn de gevolgen van het aanscherpen van het gemeentelijke beleid? Wat zijn de gevolgen ten aanzien van tijdelijke verhuur via platforms als Airbnb voor eigenaren/verhuurders en VvE’s? Volgens het nieuwe gemeentelijke beleid...
Read More

Doelgroepcontracten

Huurrecht woonruimte: in de vorige blogs is ingegaan op de toch wel revolutionaire komende wijzigingen in het woonrecht, welke wijzigingen voortvloeien uit de Wet Doorstroming Huurmarkt. In dit blog komen de uitbreiding van de mogelijkheden tot opzegging van de huurovereenkomst op grond...
Read More

Doorstroming huurmarkt

In april 2016 is het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel bevat diverse wijzigingen in het huurrecht voor woonruimte. Één van deze wijzigingen betreft de verhuur voor bepaalde tijd. In de nieuwe wet wordt tijdelijke verhuur mogelijk. Voor...
Read More

Dringend eigen gebruik

Dringend eigen gebruik is een van de middelen die de verhuurder heeft om tot beëindiging van zgn. middenstandsbedrijfruimte (winkels en horeca) te komen. De rechter moet de beëindiging toewijzen als de verhuurder aannemelijk maakt dat hijzelf, of iemand anders die in nauwe...
Read More

Afwijkende bedingen

In vorige blogs is al ingegaan op diverse aspecten van huur van middenstandsbedrijfsruimte (ook wel: winkelbedrijfsruimte of 290-bedrijfsruimte), waaronder de wettelijke mogelijkheid om de huurprijs aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden, welke met name het gevolg zijn van de economische terugval...
Read More